HAFATRA HO AN'NY TARANAKA

HAFATRA HO AN'NY TARANAKA

Anaka,  ireto  misy  hafatra  vitsivitsy,
Holazaina  sy  ho  tsindriana  etoana.
Zaraina,  dia  ny  eny  mbola tsaroana,
Amin'ny  fiteny   mazava  sy  mahitsy ;
Satria  heverina,  efa tonga ny fotoana.

Mandeha,  miroso moramora  mantsy
Ny andro, sy  ny volana ary  ny taona ;
Ny ray aman-dreny efa eo ambavahaona.
Ohatra  ny  akondro  ambanana  antsy ;
Manambara zava-tsarotra eo anoloana.

Ny  mikasika ny  fiatrehana  ny fiainana,
Dia  ilaina  ny  milofo   sy  ny  miezaka,
Atao foana  ny  fanaovana  tomban'ezaka,   
Sy ny fijerena ny fotoana mba hisainana,
Ary  miarina sy  mioitra, fa tsy  mifezaka.

Manaova izay ahatongavana olom-banona,  
Mba ho tabia sy ho reharehan'ny Firenena,
Amin'ny zava-bita izay ho hita sy ho jerena.
Manabe  koa ny  taranaka  mba ho vanona,
Ho sambatra, fa tsy an'isan'ireo mosarena.

Izay  ankinina  ho  atao  sy  iandraiketana ;
Ataovy  tsara  foana amim-pahamarinana.
Alaviro  ny mety ho fanaovana dika vilana,
Soraty tsara madio ao anatin'ny firaiketana.
Mba mahitsy ny fijery, fa tsy misompirana.

Ataovy ny hahatsara fototra ny  tokantrano,
Ho   tany  lonaka   hivelaran'ireo  taranaka.
Mba   hiray  hina  fa  tsy  hisamatsamaka ;
Tsy  ho azon-tsampona, tsy hidiran'angano,
Fa tena  ho sambatra  ny vady aman-janaka.

Aza  atao  ambanin-javatra,   ny  mivavaka ;
Manankina ny fiainana amin'Andriamanitra.
Mba  ho hipoky ny fifaliana, sy ho salanitra,
Ny tokantrano sy ny taranaka tsy ankanavaka.
Ka ny fiainana an-tany, toy ny any an-danitra.

RASAMINDRAKOTROKA Andry Tiana 
01 jona 2019

Sokajy : fananaranafiainanaFianakavianaFitiavana

Ajouter un commentaire
 

Créer un site gratuit avec e-monsite - Signaler un contenu illicite sur ce site